Velkommen til Calle's slektsbilder !


Her finner du noen av bildene jeg har i arkivet.


Wiehelm C. Køhler Jr.


Nathalie Bache


Henry N. Bache


Gudrun Køhler


Bertil og Valborg Forsén


Henrik Tønnesen


Jan B. Forsén


BestePer (Per H. Bache)