Calle's personlige opplysninger

Jeg heter Carl Henrik Bache, men alle kaller meg bare CALLE.
Adresse: Åstadryggen 13,
1396 BILLINGSTAD
Norge
Mobil telefon: +47 905 56 333
Fast telefon og telefax trenger man ikke lenger...
   
Alder: jeg er ca. dager gammel.
   
  Jeg utvikler for tiden software hos qsp
Jeg har utviklet bl.a. Rubicon hos Visma
 
 
Epost: calle@oslo.online.no <--- er dessverre slettet - ble for mye spam her
mail at calle dot no (du finner nok ut hva du skal skrive)
 
og en haug med andre som jeg ikke vil fortelle om på nettet.
 
Mine barn:
  • Tania
  • Andrine
  •