Bursdag sangen
Hurra for deg som fyller ditt år!
Ja, deg vil vi gratulere!
Alle i ring omkring deg vi står,
og se, nå vil vi marsjere,
bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
danse for deg med hopp og sprett og spring,
ønske deg av hjertet alle gode ting!
Si meg så, hva vil du mere? (Gratulere!)
Høyt våre flagg vi svinger. Hurra!
Ja, nå vil vi riktig feste!
Dagen er din, og dagen er bra,
men du er den aller beste!
Se deg om i ringen, hvem du vil ta!
Dans en liten dans med den du helst vil ha!
Vi vil alle sammen svinge oss så glad:
En av oss skal bli den neste!
Vi er alle takknemlig til tante Sissa som har lært oss begge vers av denne sangen.
 
«Hurra for deg som fyller ditt år!» er en norsk fødselsdagsang skrevet av Margrethe Munthe. Melodien er en norsk folketone. Sangen er meget populær og brukes ofte i fødselsdager.
Sangen sto første gang i «Saa leker vi litt» i 1911.
 
Det er som regel bare det første verset som synges.

http:\\www.calle.no\bursdagsangen.htm