Slekts-tavle med utspring til alle sider fra Calle (Carl Henrik Bache)


Mann: Hans DANIELSSON, (D542)
Født: Sted: Gift: Sted: Død: Sted: Far: Mor: Andre ektefeller:
Kone: Marie WIKMAN, (W255)
Født: 1958 Sted: Død: Sted: Far:Ben Leo WIKMAN, Mor:Gunilla LINDH, Andre ektefeller: ?
Barn
Navn: Markus DANIELSSON, Født: Sted: Gift: Sted: Død: Sted: Ektefeller:
Navn: Niklas DANIELSSON, Født: Sted: Gift: Sted: Død: Sted: Ektefeller:
Calles hjemmeside | EMail | Etternavn |

Laget med utgangpunkt i gedcom fil eksportert fra TMG (The Master Genealogist)
Takk til min far Per Henrik Bache (Besteper) for innsats og gode bidrag