Slekts-tavle med utspring til alle sider fra Calle (Carl Henrik Bache)


Mann: Otto Christoffer ZEINER, (Z560)
Født: 17 AUG 1901 Sted: Chicago, USA Gift: CA193? Sted: Død: 1986 Sted: Far: Mor: Andre ektefeller:
Kone: Astrid Ingeborg MOE, (M000)
Født: 26 MAR 1906 Sted: Død: 1987 Sted: Far:Emil MOE, Mor:Theodora Agnete ANDERSSEN, Andre ektefeller:
Barn
Navn: Helge ZEINER, Født: 19 JUN 1937 Sted: Gift: 1959 Sted: Død: 1983 Sted: Ektefeller: Brit Kierulf HANSEN,
Calles hjemmeside | EMail | Etternavn |

Laget med utgangpunkt i gedcom fil eksportert fra TMG (The Master Genealogist)
Takk til min far Per Henrik Bache (Besteper) for innsats og gode bidrag