Slekts-tavle med utspring til alle sider fra Calle (Carl Henrik Bache)


Mann: Haldor Olson KJØNN, (K500)
Født: 1695 Sted: Gift: 1714 Sted: Død: AFT 1733 Sted: Far: Mor: Andre ektefeller:
Kone: Kristi Gulbrandsd HAMMERS, (H562)
Født: 1698 Sted: Død: Sted: Far: Mor: Andre ektefeller:
Barn
Navn: Gudbrand Haldorson BAKKE, Født: 1716 Sted: Gift: 1739 Sted: Død: 1778 Sted: Ektefeller: Guro Engelsdatter MEHUS,
Calles hjemmeside | EMail | Etternavn |

Laget med utgangpunkt i gedcom fil eksportert fra TMG (The Master Genealogist)
Takk til min far Per Henrik Bache (Besteper) for innsats og gode bidrag