Slekts-tavle med utspring til alle sider fra Calle (Carl Henrik Bache)


Mann: Oluff Haldorsen EGELAND, (E245)
Født: ABT 1590 Sted: Gift: 1615 Sted: Død: 1671 Sted: Far: Mor: Andre ektefeller:
Kone: Anna Clementsdatter OPSAL, (O124)
Født: 1593 Sted: Død: 1692 Sted: Far: Mor: Andre ektefeller:
Barn
Navn: Magdele Olsdtr EGELAND, Født: ABT 1620 Sted: Gift: Sted: Død: 1673 Sted: Ektefeller: Torkel Johanson MV BOLS,
Calles hjemmeside | EMail | Etternavn |

Laget med utgangpunkt i gedcom fil eksportert fra TMG (The Master Genealogist)
Takk til min far Per Henrik Bache (Besteper) for innsats og gode bidrag